Czy aborcja farmakologiczna jest bezpieczna?

 

Bezpieczeństwo aborcji farmakologicznej w przypadkach przeprowadzanych w pierwszych 10 tygodniach ciąży jest bardzo wysokie. Ryzyko powikłań jest podobne do ryzyka związanego z naturalnym poronieniem i może być skutecznie leczone przez lekarza. Statystycznie, na 100 kobiet, które przeprowadziły aborcję medyczną, tylko 2 lub 3 muszą skorzystać z pomocy lekarskiej. Nawet w krajach, gdzie zapewnione są bezpieczne usługi położnicze, odsetek zgonów wynosi 1 na 10 000 przy porodzie. W przypadku aborcji medycznej, odsetek przypadków śmiertelnych szacuje się na mniej niż 1 na 200 000, co czyni ten zabieg bezpieczniejszym niż poród i niemal równie bezpiecznym jak naturalne poronienie.

W badaniach naukowych potwierdzono, że liczba powikłań związanych z aborcją medyczną jest bardzo niewielka w porównaniu do liczby kobiet, które przeprowadziły ten zabieg bez komplikacji. W nielicznych przypadkach, które wymagają interwencji chirurgicznej, takiej jak łyżeczkowanie lub zabieg metodą próżniową, można je wykonać na tych samych oddziałach, które zajmują się poronieniami.

Przykładowe dane dotyczące odsetka kobiet, które potrzebują dalszej opieki medycznej w zależności od długości ciąży:

0-49 dni (0-7 tygodni): 2%
40-63 dni (7-9 tygodni): 2,5%
64-70 dni (9-10 tygodni): 2,7%
71-77 dni (10-11 tygodni): 3,3%

(Dalsza pomoc medyczna obejmuje łyżeczkowanie lub zabieg metodą próżniową w przypadku utrzymującej się ciąży lub niecałkowitej aborcji).

Ryzyko konieczności dalszej opieki medycznej po aborcji farmakologicznej jest porównywalne do ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej na penicylinę.

W krajach, gdzie aborcja medyczna przy użyciu Mifepristonu i Misoprostolu jest powszechna, jak np. we Francji, odnotowano bardzo niski odsetek przypadków śmiertelnych związanych z tym zabiegiem. W Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie również stosuje się te leki, odnotowano kilka przypadków śmiertelnych, jednak odsetek jest i tak bardzo niski.

Porównując to z innymi lekami , ryzyko związane z aborcją medyczną jest znacznie niższe. Na przykład, odsetek przypadków śmiertelnych związanych z używaniem popularnego leku na problemy z erekcją, jest wyższy niż przy aborcji medycznej. Podobnie, śmiertelne reakcje na penicylinę występują częściej niż przypadki śmiertelne związane z aborcją medyczną.

Warto również zauważyć, że ryzyko związane z poronieniem oraz bezpieczną i legalną aborcją jest znacznie niższe niż ryzyko związane z donoszeniem ciąży. W niektórych krajach liczba przypadków śmiertelnych związanych z porodem jest wyższa niż przy aborcji.

Należy również pamiętać, że aborcja medyczna przeprowadzana w bezpiecznych warunkach jest znacznie mniej niebezpieczna niż nielegalne i niebezpieczne aborcje przeprowadzane tam, gdzie są one zakazane. Każdego roku miliony kobiet poddaje się zabiegom aborcji w nielegalny sposób, co prowadzi do wielu przypadków śmiertelnych i powikłań. Aborcja medyczna jest więc bezpieczną opcją, która ratuje życie kobiet.

Źródła:

1 Significant adverse events and outcomes after medical abortion.
Cleland K, at all Obstet Gynecol. 2013 Jan;121(1):166-71. doi:
http://10.1097/AOG.0b013e3182755763. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23262942

 

Produkty

Przewiń na górę